Onderhoudsdeskundige blusmiddelen (REOB)

Onderhoudsdeskundige blusmiddelen - REOB | Chubb Fire & Security

Chubb biedt 2 opleidingen Onderhoudsdeskundige blusmiddelen (REOB):

 • Vakopleiding Onderhoudsdeskundige blusmiddelen
 • Bijscholing Onderhoudsdeskundige blusmiddelen

Direct inschrijven voor de opleiding(en) is heel eenvoudig. Via de button DIRECT INSCHRIJVEN vindt u een overzicht van de betreffende opleidingen, beschikbare data en de cursuslocatie. 


Vakopleiding Onderhoudsdeskundige blusmiddelen

Voor wie? 

Bereidt u zich voor op de rol van Onderhoudsdeskundige blusmiddelen (voorheen REOB) en wilt u dat uw onderhoudswerk voldoet aan de geldende Nederlandse normen, dan is dit dé opleiding voor u. Er zijn geen vooropleidingseisen; wel verwachten wij dat u affiniteit heeft met techniek.

Leerdoelen 

Aan het einde van de opleiding kunt u:

 • Aangeven wat de belangrijkste (relevante) wettelijke regelingen zijn en wat deze op hoofdlijnen inhouden;
 • De brandklassen en blusstoffen benoemen en aangeven welke blusstoffen bij welke brandklasse(n) worden gebruikt;
 • Verschillende soorten blusmiddelen herkennen en gebruiken;
 • Uitleggen hoe draag- en verrijdbare blustoestellen en brandslanghaspels zijn geconstrueerd, hoe ze werken en hoe ze onderhouden moeten worden;
 • Brandblussers en patronen herkeuren en de juiste voorbereidingen treffen; inclusief de vereiste veiligheidsmaatregelen;
 • Onderhoud, onderhoudscontrole en revisie van blusmiddelen volgens de voorschriften uitvoeren;
 • Gereedschappeninrichtingen en -voorzieningen gebruiken.

Aanpak
De opleiding is opgebouwd uit zes cursusdagen, een examentraining kort voor de examendatum en het examen zelf.

Certificering 

Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau CertoPlan. Indien u het examen met goed gevolg hebt afgelegd, ontvangt u het diploma Vakopleiding Onderhoudsdeskundige blusmiddelen. Het diploma zal enige weken na afloop van de opleiding desgewenst naar u of uw werkgever worden verzonden.

Overige informatie

Duur : 8 dagen (6 dagen opleiding, 1 dag examentraining, 1 dag examen)
Groepsgrootte : Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Locatie : Chubb trainingscentrum, Schipholweg 343, 1171 PL Badhoevedorp
Datum : Klik op de button DIRECT INSCHRIJVEN voor een overzicht van de beschikbare data
Lestijden : 9:00 – 17:00 uur (tenzij anders is afgesproken)
Kosten :

€ 2.251,50 ex BTW (Vakopleiding en examentraining: € 1.850,00 / Examen € 401,50)

  

NB: De kosten voor de syllabus en catering zijn bij de prijs inbegrepen.
Niet inbegrepen zijn de normbladen à € 185,00, deze dient u apart te bestellen waarbij de meeste onderhoudsbedrijven al beschikken over deze documenten.                                                                       


Button Direct inschrijven Chubb Fire & Security


Bijscholingscursus Onderhoudsdeskundige blusmiddelen

Voor wie? 

Deze bijscholingscursus is uitermate geschikt voor personen die gediplomeerd Onderhoudsdeskundige blusmiddelen (voorheen REOB) zijn, hun kennis en vaardigheden up-to-date willen houden en ervoor willen zorgen dat hun diploma zijn geldigheid behoudt. 

Leerdoelen 

Aan het einde van de cursus:

 • Kunt u blusmiddelen volgens de voorschriften inspecteren en onderhouden;
 • Kent u de wijzigingen in de belangrijkste (relevante) wettelijke regelingen die met u vakgebied te maken hebben.

Aanpak
In deze korte en praktische cursus, die wordt verzorgd in ons praktijklokaal blusmiddelen, ligt de nadruk op praktische vaardigheden. Met een groepje collega’s verricht u inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan oefentoestellen onder begeleiding van een van onze gecertificeerde instructeurs. 

Certificering 

Na de cursus ontvangt u een certificaat van deelname en een getekende verrichtingenlijst. Hiermee toont u aan dat u voldoet aan de eis van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om jaarlijks bij te scholen (CCV-certificatieschema 2011). Zo behoudt uw diploma zijn geldigheid.

Overige informatie

Duur : 1 ochtend
Groepsgrootte : Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Locatie  : Chubb trainingscentrum, Schipholweg 343, 1171 PL Badhoevedorp
Datum : Klik op de button DIRECT INSCHRIJVEN voor een overzicht van de beschikbare data
Lestijden : 8.30 tot 12:00 uur
Prijs  : € 135,- per deelnemer all-in
Intercompany : Op aanvraag kunnen wij deze cursus ook in uw eigen onderhoudswerkplaats verzorgen

Button Direct inschrijven Chubb Fire & Security