man-and-woman-talking-office

Voor wie?

Deze korte en intensieve training is uitermate geschikt voor personen die te maken kunnen krijgen met een bovengemiddelde kans op een overval op het werk. U leert daar adequaat op te reageren door effectief te blijven handelen met uw eigen veiligheid en die van de personen in uw nabije omgeving voor ogen. Maar ook wanneer u wilt werken aan uw zelfvertrouwen of mentale weerbaarheid is deze training een aanrader. 

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunt u:

  • In grote lijnen uitleggen hoe het angstsysteem werkt;
  • Uw eigen angst herkennen en beheersen;
  • Agressief gedrag herkennen en reduceren;
  • Verbaal en non-verbaal communiceren onder druk;
  • Volgens het geldende overvalprotocol werken;
  • De belangrijkste fysieke kenmerken van een overvaller (onopvallend) opnemen.

Aanpak

Zoals u uit de leerdoelen kunt opmaken zult u in deze cursus zowel kennis als vaardigheden verwerven. De toegepaste werkvormen zijn erop gericht om u zoveel mogelijk te laten leren door te ervaren en door te doen. Wij leggen verschillende realistische casussen voor en maken voor de rollenspellen gebruik van een trainingsacteur. U kunt rekenen op een uitdagende cursus waaruit u maximaal rendement kunnen halen door actief, met aandacht en inzet, deel te nemen.

Certificering

Indien u tijdens de gehele cursus aanwezig bent geweest en actief hebt deelgenomen wordt het door u behaalde certificaat enige tijd na afloop van de cursus per post aan u verzonden.

Overige

Duur : 1 dagdeel (4 uur)
Groepsgrootte : Mininimaal 6 en maximaal 20 deelnemers
Locatie : Intercompany
Datum : Volgens afspraak
Lestijden : 09:00 – 12:30 uur  of 13.30 - 17.00 uur. Tenzij anders afgesproken


Interesse? 

Voor informatie over de mogelijkheden van groepstrainingen kunt u een mail sturen aan: [email protected]