Overvaltraining

592x333 - Man and woman talking

Voor wie?

Deze korte en intensieve training is uitermate geschikt voor personen die te maken kunnen krijgen met een bovengemiddelde kans op een overval op het werk. U leert daar adequaat op te reageren door effectief te blijven handelen met uw eigen veiligheid en die van de personen in uw nabije omgeving voor ogen. Maar ook wanneer u wilt werken aan uw zelfvertrouwen of mentale weerbaarheid is deze training een aanrader. 

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunt u:

  • In grote lijnen uitleggen hoe het angstsysteem werkt;
  • Uw eigen angst herkennen en beheersen;
  • Agressief gedrag herkennen en reduceren;
  • Verbaal en non-verbaal communiceren onder druk;
  • Volgens het geldende overvalprotocol werken;
  • De belangrijkste fysieke kenmerken van een overvaller (onopvallend) opnemen.

Aanpak

Zoals u uit de leerdoelen kunt opmaken zult u in deze cursus zowel kennis als vaardigheden verwerven. De toegepaste werkvormen zijn erop gericht om u zoveel mogelijk te laten leren door te ervaren en door te doen. Wij leggen verschillende realistische casussen voor en maken voor de rollenspellen gebruik van een trainingsacteur. U kunt rekenen op een uitdagende cursus waaruit u maximaal rendement kunnen halen door actief, met aandacht en inzet, deel te nemen.

Certificering

Indien u tijdens de gehele cursus aanwezig bent geweest en actief hebt deelgenomen wordt het door u behaalde certificaat enige tijd na afloop van de cursus per post aan u verzonden.

Overige

Duur : 1 dagdeel (4 uur)
Groepsgrootte : Mininimaal 6 en maximaal 20 deelnemers
Locatie : Intercompany
Datum : Volgens afspraak
Lestijden : 09:00 – 12:30 uur  of 13.30 - 17.00 uur. Tenzij anders afgesproken


Interesse? 

Voor informatie over de mogelijkheden van groepstrainingen kunt u een mail sturen aan: [email protected]