592x333-ontruimingsoefening_Chubb_020119

Waarom?

Met een ontruimingsoefening traint u uw BHV-team en andere medewerkers met de uitvoering van het ontruimingsplan. Zo zijn zij (enigszins) voorbereid op een echte noodsituatie. Door het ontruimingsplan te oefenen, kunt u vaststellen of iedereen die een taak heeft in het ontruimingsplan deze kan uitvoeren, en wat de eventuele tekortkomingen zijn.

Het leereffect/de leerdoelen

Voor uw BHV-team geeft een oefening antwoord op essentiële vragen, zoals:

  • Zijn wij in staat uit te voeren wat in het ontruimingsplan staat?
  • Hoe functioneren wij, individueel en als team en hoe functioneert de leiding?
  • Zijn er voldoende BHV’ers?
  • Zijn we snel genoeg?
  • Zijn de BHV’ers voldoende opgeleid?
  • Dekt het ontruimingsplan de lading (nog)?

Ook voor de overige medewerkers van uw organisatie is een oefening van belang, omdat zij:

  • Enigszins vertrouwd raken met ontruimingen en het ontruimingssignaal;
  • De BHV-organisatie leren kennen;
  • Zich bewust worden van vluchtroutes en vluchtrouteaanduidingen.

Aanpak

Vooraf bespreken wij met u de doelstellingen, uitvoeringsmogelijkheden en rolverdeling met uw BHV-team en stellen vervolgens het scenario op. Na akkoord voeren wij op de afgesproken dag de oefening uit. Na afloop evalueren wij de oefening met het BHV-team en stellen op basis van onze bevindingen een rapport op, dat wij u enige tijd later per post toesturen. Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken, kunnen wij Lotusslachtoffers inzetten.

Interesse?

Wilt u contact met ons opnemen als uw belangstelling is gewekt? Wij voorzien u graag van alle informatie die nodig is om een goede afweging te maken. Bel ons op 088 - 112 41 07 of mail naar [email protected]