gewond-kind-knie-16x9

Het verlenen van Eerste Hulp aan kinderen vraagt om speciale kennis omdat sommige handelingen net iets anders zijn dan bij volwassenen. De training Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) van Chubb biedt uitkomst. U leert de verschillende situaties herkennen en daar gericht naar te handelen.  

De training EHaK speelt in op meest voorkomende ongelukken bij kinderen van 0 tot 12 jaar en in situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Zoals in crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er in de training onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Na afronding van de training ontvangt u het Oranje Kruis certificaat Eerste Hulp bij werken met kinderen’.

Leerdoelen Naast de algemene hulpverleningsregels en eerste hulp bij levensbedreigende situaties leert u tijdens deze 1-daagse training hoe te handelen bij onder andere:

  • Verslikking- en verstikking
  • Allergische reactie en vergiftiging 
  • Botbreuken, brandwonden, kleine en grote wonden
  • Verplaatsen van een slachtoffer
  • Benaderen van een bewusteloze, buik/rug draaien, stabiele zijligging, handelen bij nek- of rugletsel
  • Reanimatie inclusief de inzet van een AED
  • Verbinden van hoofdletsel of een huidwond
  • Herkennen van een shock, koorts en koortsstuipen

Verplichte aanwezigheid Eerste Hulpverlener aan kinderen
In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er sinds 1 januari 2018 altijd minimaal een volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ van het Oranje Kruis is een geldig certificaat. Het staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Met het behalen van dit certificaat voldoen uw medewerkers aan de gestelde eisen en is uw instelling IKK-proof.

Eerste Hulp aan Kinderen met e-Learning
In onze reguliere training Eerste Hulp aan Kinderen bieden we zowel de theorie en praktijk als contactonderwijs aan. U kan deze training ook volgen door een combinatie van e-Learning met een praktijkdeel van een halve dag. 
De inhoud van deze training is gelijk aan de reguliere training Eerste Hulp aan Kinderen.  

Combinatie EHaK en BHV brand en ontruiming
Het behoeft geen uitleg dat veiligheid aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen in elke vorm van kinderopvang. Dat wordt ook in de wet gesteld.  Aanvullend op de EHaK training bieden wij een module brandbestrijding, alarmeren, ontruimen en communicatie (Bralonco). Hierin leert u naast de Eerste Hulp aan Kinderen de verschillende typen brand herkennen, om te gaan met brandblusmiddelen en snel en veilig het pand te ontruimen door de juiste communicatie. Deze combinatietraining duurt 1,5 dag en is zeer geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor de opvang van kinderen. 

Meer informatie Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de EHaK of Bralonco training, bel of mail met onze training adviseurs. Zij zijn bereikbaar via [email protected] of via 088 112 41 07.