woman-performing-cpr-training

Op deze pagina vindt u informatie over de EHBO en AED trainingen die Chubb biedt:

Via de button DIRECT INSCHRIJVEN kunt u zich voor de betreffende trainingen aanmelden.   


EHBO Basis (Oranje Kruis)

Voor wie?
Wilt u in medische noodgevallen Eerste Hulp kunnen verlenen volgens de normen die het Oranje Kruis daarvoor stelt, dan is deze opleiding de juiste keuze. Er zijn geen vooropleidingseisen. Een normale fysieke conditie is wel van belang. U ontvangt voorafgaande aan de cursus het cursusboek via de post. Voor het welslagen van uw opleiding is het belangrijk dat u vooraf het cursusboek aandachtig doorneemt.

Leerdoelen
Aan het einde van de cursus kunt u:

 • De vijf belangrijke aandachtspunten bij het verlenen van eerste hulp noemen en toepassen;
 • Stoornissen in de vitale functies (bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop) herkennen, benoemen en behandelen;
 • Letsels (verwondingen, botbreuken, vergiftigingen) herkennen, benoemen en behandelen;
 • Verband- en hulpmiddelen op de juiste wijze gebruiken.

Aanpak
Het uitgangspunt bij deze cursus is om u zoveel mogelijk te laten leren door te doen. Daarom bestaat deze cursus uit theoretische achtergrondinformatie en een groot aantal praktijkoefeningen. Om de praktijkoefeningen zo realistisch mogelijk te maken, maken wij gebruik van lotusslachtoffers.

Certificering
Aan het einde van de cursus legt u een schriftelijke toets. Deze is opgesteld door het Oranje Kruis en wordt ook door deze organisatie beoordeeld. Ook beoordeelt een examinator van het Oranje Kruis of u de verplichte verrichtingen adequaat uitvoert. Indien u zowel de toets als de praktische verrichtingen met (tenminste) een voldoende afrondt, hebt u recht op het diploma; deze ontvangt u enige tijd na afloop van de cursus via de post. N.B.: Een EHBO-diploma is twee jaar geldig. Als u deze wilt verlengen dan dient u voor de vervaldatum de jaarlijkse herhalingscursus succesvol te doorlopen.

Overige informatie

Duur : 3 dagen, inclusief examen
Groepsgrootte : Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Locatie : Via open inschrijving bij Chubb of bij u op locatie
Prijs : € 515,-
Datum : Volgens afspraak
Lestijden : 09:00 – 17:00 uur tenzij anders is afgesproken

button-direct-inschrijven-chubb

EHBO herhaling

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor EHBO’ers die hun vaardigheden willen behouden en in bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis. Genoemd EHBO-diploma is twee jaar geldig. Wilt u het diploma verlengen dan dient u voor de vervaldatum de jaarlijkse herhalingscursus succesvol te doorlopen.

Doel en inhoud

Een EHBO’er is in staat doortastend en adequaat op te treden bij een ongeval of onwelwording. De onderwerpen die behandeld worden in deze cursus zijn:

 • Stoornissen van het bewustzijn en de ademhaling;
 • Reanimatie met bediening AED;
 • Uitwendige wonden en ernstige bloedingen;
 • Shock en brandwonden;
 • Botbreuken, ontwrichting, kneuzing en verstuiking;
 • Oogletsels, vergiftiging, etc.  

Certificering

De instructeur, die door het Oranje Kruis bevoegd is verklaard, beoordeelt bij elke deelnemer of deze de verplichte verrichtingen adequaat uitvoert en tekent daarvoor. Eens in de twee jaar wordt op basis daarvan het diploma verlengd. Dit diploma wordt enige tijd na afloop van de cursus via de post naar u verzonden. 

Overige informatie

Duur : 1 dag
Lestijden : 08:30 - 16:00 uur
Groepsgrootte : Minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers
Datum/plaats : Volgens rooster
Prijs : € 225,00 (ex. BTW) all-in: cursusmateriaal, catering en draagpas inbegrepen
Bewijs van deelname : Diploma Oranje Kruis en draagpas
Verschuiven/annuleren : Conform onze voorwaarden, kosteloos tot vier weken voor aanvang
Uitvoering : Wij schrijven de deelnemer(s) in; onze partner BHV.NL voert de training uit

button-direct-inschrijven-chubbAED Hulpverlener / BLS en AED Hulpverlener

Voor wie?

BLS staat voor Basic Life Support; voor de meesten beter bekend als reanimeren. Wilt u en/of uw medewerkers leren om op een verantwoorde en doeltreffende wijze te reanimeren met gebruik van een AED, dan is dit de geschikte training. Ook is deze training geschikt als aanvulling op de jaarlijkse BHV- of EHBO-herhaling. Deze training voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunt u:

 • Door te observeren een hartstilstand herkennen;
 • Reanimeren door middel van borstcompressie en beademen;
 • Een AED gebruiken.

Aanpak

Zoals u uit de leerdoelen kunt opmaken zult u in deze cursus zowel kennis als vaardigheden verwerven. De toegepaste werkvormen zijn erop gericht u zoveel mogelijk te laten leren door te doen. U kunt rekenen op een uitdagende cursusdag waaruit u maximaal rendement kunt halen door actief en met aandacht en inzet deel te nemen.

Certificering

Indien u tijdens de gehele cursus aanwezig bent geweest en actief hebt deelgenomen, ontvangt u het behaalde certificaat. Deze wordt u enige tijd na afloop van de cursus toegezonden.

NRR certificering

Wilt u liever een certificaat ontvangen dat is aangemeld bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), dan verzorgen wij voor u de aanmelding bij de NRR. De deelnemers die de training met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen dan het certificaat “BLS & AED-Hulpverlener”. Op dit certificaat staat de erkenning door de NRR vermeld en de geslaagde wordt als gecertificeerd bij de NRR geregistreerd. Het certificaat is twee jaar geldig.

Overige informatie

Duur : 0,5 dag
Groepsgrootte : Mininimaal 4 en maximaal 8 deelnemers
Locatie : Bij u op locatie
Datum : Volgens afspraak
Lestijden : 09:00 – 13:00 uur of 13:00 – 17:00 uur tenzij anders is afgesproken

Interesse? Neem contact met ons op via 088 - 112 41 07