workers-crisis-meeting

Op deze pagina treft u de informatie aan over twee crisismanagementtrainingen die Chubb biedt:

  • Crisismanagement Basistraining
  • Crisismanagement Scenariotraining

Crisismanagement Basistraining

Voor wie?

Deze training is uitermate geschikt voor een crisismanagementteam (CMT) dat nog niet eerder samen heeft getraind of waarvan een belangrijk deel van de leden nieuw is toegetreden tot het team. U leert het belang hoe als team tot besluiten te komen en prioriteiten te stellen in een crisissituatie.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunnen de deelnemers:

  • Uitleggen wat de rol van het team behelst en hun eigen rol daarin en zich deze rol toe-eigenen;

  • Methodisch vergaderen, besluiten nemen, intern en extern communiceren en optreden na een alarmering en tijdens een inzet; een en ander conform het crisismanagementplan.

Aanpak 

Wij geloven dat je het beste leert door te doen. Daarom werken wij met cases, delen ervaringen en praktijkvoorbeelden en ondersteunen dat waar nodig met het behandelen van principes en modellen. Door de koppeling te maken tussen theorie en praktijk kunnen de deelnemers zich de stof snel eigen maken en in oefeningen uitvoeren. 

Met een nieuw CMT trainen wij gedurende één dagdeel waarin we aan de hand van praktische werkvormen verschillende thema’s behandelen. Er wordt afgesloten met een oefening. Wij adviseren het team om na een half jaar de scenariotraining te volgen en dat vervolgens jaarlijks te herhalen.

Certificering

Deelnemers die met inzet aan de gehele training hebben deelgenomen ontvangen het certificaat van deelname.

Overige informatie

Duur : 1 dagdeel
Groepsgrootte : Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers
Niveau : Voor een nieuw CMT
Locatie en datum : Volgens afspraak
Lestijden : Tijdens kantooruren

Interesse?

Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie, neem contact met ons op via [email protected]


Crisismanagement Scenariotraining

Voor wie?
Een ervaren crisismanagementteam (CMT) dat al eerder samen heeft getraind en op een realistische manier de kennis en ervaring op te frissen met als doel als team een crisis het hoofd te kunnen bieden.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunt u:

  • Methodisch vergaderen, besluiten nemen, intern en extern communiceren en optreden in een crisis;

  • Werken conform het crisismanagementplan.

Aanpak

Omdat het om een bestaand team gaat waarvan de leden al eerder samen hebben getraind – tenminste eenmaal de Crisismanagement Basistraining heeft gevolgd - is deze training in feite één grote oefening waarbij een crisis wordt gesimuleerd. Hierbij zetten wij twee trainers in; één trainer treedt op als waarnemer en coach en de andere verzorgt daarbij realistisch tegenspel.

Certificering 

Deelnemers die met inzet aan de gehele training hebben deelgenomen ontvangen het certificaat van deelname.

Overige informatie

Duur : 1 dagdeel
Groepsgrootte : Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers
Niveau : Voor een bestaand CMT dat al eerder samen heeft getraind
Locatie en datum : Volgens afspraak
Lestijden : Tijdens kantooruren


Interesse?

Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie, neem contact met ons op via [email protected]