hoofd-bhv-chubb  

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor personen die de functie van Hoofd BHV uitoefenen of zich daarop voorbereiden. Als Hoofd BHV ben je beleidsmatig verantwoordelijk voor Arbozaken, bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in de organisatie waarin je werkzaam bent. De taken van een Hoofd BHV zijn bijvoorbeeld het organiseren van de bedrijfshulpverlening en het zorgen voor communicatie. Deze cursus sluit hierop aan door onder andere aandacht te besteden aan risicoanalyse, beheersmaatregelen, noodscenario’s, ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie, implementatie en borging van het beleid en communicatie met diverse partijen.

Doel en inhoud

Tijdens, tussen en na de cursusdagen schrijf je een beleidsplan dat door een externe examinator wordt beoordeeld. Buiten de trainingsdagen is de verwachtte tijdsinvestering ongeveer 20 uur. Het beleidsplan is een document dat je schrijft voor eigen organisatie. Hierin wordt het proces vastgelegd dat volgens NEN8112:2017 doorlopen wordt voor het inrichten en borgen van de eigen bedrijfsnoodorganisatie

Na het afronden van deze cursus:

  • Weet je wat het inhoudt om beleidsmatig verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden, implementeren en in stand houden van het bedrijfshulpverleningsbeleid in je eigen organisatie.

  • Heb je inzicht in bedrijfsnoodorganisatie op basis van NEN8112.

  • Kun je de bedrijfshulpverleningsorgarisatie inrichten volgens de geldende normen.

  • Kan je het geleerde toepassen in de eigen organisatie.

  • Weet je welke wet- en regelgeving geldt op het gebied van bedrijfsveiligheid

  • Krijg je een certificaat als bewijs van deelname.

Overige informatie

De cursus bestaat uit vier dagen, inclusief een examendag. Op de examendag verdedig je je beleidsplan voor de instructeur en de examencommissie. Indien het veiligheidszorgplan voldoet aan de gestelde eisen heeft de deelnemer recht op het certificaat.


Duur : 4 dagen
Groepsgrootte : Minimaal 4 en maximaal 16 deelnemers
Lestijden : 09:00-16:00 uur
Datum/plaats : Volgens rooster
Bewijs van deelname : Certificaat
Verschuiven/annuleren : Conform onze voorwaarden kosteloos tot vier weken voor aanvang
Uitvoering : Wij schrijven de deelnemer(s) in; onze partner BHV.NL voert de training uit 
Interesse? 

Voor informatie over de mogelijkheden van groepstrainingen kunt u een mail sturen aan: [email protected]

Inschrijven als individu kan ook. Klik voor informatie over open inschrijvingen op onderstaande button.  
button-direct-inschrijven-chubb