training-bhv-chubb  

BHV Basis

Na een Chubb opleiding BHV Basis kunt u alle BHV-middelen inzetten om een calamiteit te beperken en een gebouw gecontroleerd te ontruimen. 

Doelgroep

Alle medewerkers van een organisatie die belast worden met de bedrijfshulpverlening in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 15).

Doel en inhoud van de cursus

De deelnemer leert op verantwoorde wijze eerste hulp bij ongevallen en/of bewustzijnsstoornissen te verlenen; een beginnende brand te bestrijden en in noodsituaties te alarmeren en te evacueren.

De onderwerpen zijn:

 • Algemene regels voor alarmering en veilig optreden als BHV'er;
 • Eerste hulp verlenen bij levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties;
 • Brandbestrijding en brandpreventie maatregelen;
 • Communicatie;
 • Ontruiming.

Certificering

De instructeur beoordeelt de verrichtingen van de deelnemers en zij leggen aan het einde van de cursusdag een schriftelijke toets af. Bij een goede beoordeling en een voldoende voor de toets heeft de deelnemer recht op de draagpas, deze geldt als certificaat.

Overige informatie

Duur : 2 dagen
Groepsgrootte : Minimaal 4 en maximaal 16 deelnemers
Lestijden : Module Brand & Ontruiming: 08.30 uur – 15.30 uur
: Module Eerste Hulp: 08.30 uur – 16.00 uur
Datum/plaats : Volgens rooster
Prijs : € 380,- inclusief cursusmateriaal en catering, exclusief BTW.
Bewijs van deelname : Draagpas
Verschuiven/annuleren : Conform onze voorwaarden kosteloos tot vier weken voor aanvang
Uitvoering : Wij schrijven de deelnemer(s) in; onze partner BHV.NL voert de training uit

button-direct-inschrijven-chubb


BHV Basis met E-learning  

Doelgroep

Alle medewerkers van een organisatie die belast worden met de bedrijfshulpverlening in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 15).

Doel en inhoud van de cursus

De deelnemer leert op verantwoorde wijze het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in de organisatie.

De onderwerpen zijn:

 • Algemene regels voor alarmering en veilig optreden als BHV'er;
 • Eerste hulp verlenen bij levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties;
 • Brandbestrijding en brandpreventie maatregelen;
 • Communicatie;
 • Ontruiming.

Certificering

De instructeur beoordeelt de verrichtingen van de deelnemers en zij leggen aan het einde van de cursusdag een schriftelijke toets af. Bij een goede beoordeling en een voldoende voor de toets heeft de deelnemer recht op de draagpas, deze geldt als certificaat.

Overige informatie

Duur : 1 dag en de tijd die nodig is voor het doorlopen van de E-Learningmodule (ca. 3 uur).
Groepsgrootte : Minimaal 4 en maximaal 16 deelnemers
Lestijden : Module Brand & Ontruiming: 08.30 uur – 16.00 uur
Datum/plaats : Volgens rooster
Prijs : € 265,00 All-in: E-Learningprogramma, catering en draagpas inbegrepen, ex BTW.
Bewijs van deelname : Draagpas
Verschuiven/annuleren : Conform onze voorwaarden kosteloos tot vier weken voor aanvang
Uitvoering : Wij schrijven de deelnemer(s) in; onze partner BHV.NL voert de training uit

button-direct-inschrijven-chubb


BHV Herhaling inclusief AED

Doelgroep van de BHV Herhalingscursus zijn alle medewerkers van uw organisatie die een basiscursus BHV hebben gevolgd en binnen de organisatie de taken van BHV’er uitvoeren.
 
Doel en inhoud van de cursus
Het opfrissen en aanvullen van de kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening. De onderwerpen zijn dezelfde als de BHV basis cursus, zoals:
 • Algemene regels voor alarmering en veilig optreden als BHV'er;
 • Eerste hulp verlenen bij levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties;
 • Brandbestrijding en brandpreventie maatregelen;
 • Communicatie;
 • Ontruiming.


Overige informatie

Duur : 1 dag
Groepsgrootte : Minimaal 4 en maximaal 16 deelnemers
Lestijden : 08.30 uur – 16.00 uur
Datum/plaats : Volgens rooster
Prijs : € 230,- inclusief cursusmateriaal en catering, exclusief BTW.
Bewijs van deelname : Draagpas
Verschuiven/annuleren : Conform onze voorwaarden kosteloos tot vier weken voor aanvang
Uitvoering : Wij schrijven de deelnemer(s) in; onze partner BHV.NL voert de training uitbutton-direct-inschrijven-chubb


BHV Herhaling (e-learning + praktijkdag)

Bent u als bedrijfshulpverlener (BHV’er) werkzaam in de zorg en wilt u opnieuw worden gecertificeerd, dan is deze cursus BHV herhaling een goede opleiding voor u. Onderwerpen die aan bod komen zijn: niet-spoedeisende Eerste Hulp, Eerste Hulp (inclusief AED), brandbestrijding en ontruiming. Omdat u de lesstof thuis al hebt bestudeerd, is er tijdens de cursus alle ruimte om te oefenen. Ook nu zijn de toegepaste werkvormen erop gericht om u zoveel mogelijk te laten leren door te doen.

Meer informatie en inschrijven Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Training & Consultancy op 088 - 112 41 08, of stuur een mail aan [email protected] Direct inschrijven kan via www.bhv-opleidingscentra.nl

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunt u:

 • De alarmeringsprocedures toepassen;
 • Niet-spoedeisende medische problemen herkennen en de daarbij passende eerste hulp verlenen;
 • Levensbedreigende situaties herkennen en de daarbij passende eerste hulp verlenen, eventueel met AED;
 • De verschillende soorten brand onderscheiden en de bijbehorende gevaren noemen;
 • Blusmiddelen inzetten;
 • Een ontruiming uitvoeren.

Aanpak

Voorafgaand aan de cursusdag ontvangt u via e-mail een oproep om de e-learning te doorlopen. U dient de e-learning met goed gevolg te voltooien. Vergeet niet om uw resultaten uit te printen en mee te nemen naar de cursusdag. Dankzij de e-learning is er tijdens de cursus alle ruimte om te oefenen. De toegepaste werkvormen zijn erop gericht om u zoveel mogelijk te laten leren door te doen.

Certificering

Tijdens de cursusdag controleert de instructeur of u de vereiste handelingen correct uitvoert. Als het resultaat voor kennis en vaardigheden voldoende is, hebt u recht op het certificaat Bedrijfshulpverlener van Chubb Fire & Security. U ontvangt dit enige tijd na afloop van de cursus via de post. 

Overige informatie

Duur     : Een dag (7,5 uur)
Groepsgrootte : Minimaal 4 en maximaal 15 deelnemers
Lestijden : 09.00 uur tot 16.30 uur 
Datum/plaats : Op uw locatie (of in ons trainingscentrum te Badhoevedorp); datum in overleg
Contact:     : 088 - 112 41 08 - [email protected] - www.bhv-opleidingscentra.nl