BHV Basis

592x333 BHV training 

Na een Chubb opleiding BHV Basis kunt u alle BHV-middelen inzetten om een calamiteit te beperken en een gebouw gecontroleerd te ontruimen. 

Doelgroep

Alle medewerkers van een organisatie die belast worden met de bedrijfshulpverlening in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 15).

Doel en inhoud van de cursus

De deelnemer leert op verantwoorde wijze eerste hulp bij ongevallen en/of bewustzijnsstoornissen te verlenen; een beginnende brand te bestrijden en in noodsituaties te alarmeren en te evacueren.

De onderwerpen zijn:

  • Algemene regels voor alarmering en veilig optreden als BHV’er;

  • Eerste hulp verlenen bij levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties;

  • Brandbestrijding en brandpreventie maatregelen;

  • Communicatie;

  • Ontruiming;

Certificering

De instructeur beoordeelt de verrichtingen van de deelnemers en zij leggen aan het einde van de cursusdag een schriftelijke toets af. Bij een goede beoordeling en een voldoende voor de toets heeft de deelnemer recht op de draagpas, deze geldt als certificaat.

Overige informatie

Duur : 2 dagen
Groepsgrootte : Minimaal 4 en maximaal 16 deelnemers
Lestijden : Module Brand & Ontruiming: 08.30 uur – 15.30 uur
: Module Eerste Hulp: 08.30 uur – 16.00 uur
Datum/plaats : Volgens rooster
Prijs : € 325,- inclusief cursusmateriaal en catering, exclusief BTW.
Bewijs van deelname : Draagpas
Verschuiven/annuleren : Conform onze voorwaarden kosteloos tot vier weken voor aanvang
Uitvoering : Wij schrijven de deelnemer(s) in; onze partner BHV.NL voert de training uit

Button Direct inschrijven Chubb Fire & Security