Skip to main content
BHV trainingen
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV'ers aan te wijzen. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en bezoekers in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.
 
Chubb biedt een grote diversiteit aan BHV opleidingen, van onze online e-learning variant tot aan de opleiding van Hoofd BHV'er. De trainingen die via onze open inschrijvingen verlopen worden in samenwerking met onze partners verzorgd en kunnen ook desgewenst in groepsverband bij u op locatie plaatsvinden.
training-bhv-chubb
BHV Basis en Herhaling
De deelnemer leert op verantwoorde wijze eerste hulp bij ongevallen en/of bewust-zijnsstoornissen te verlenen; een beginnende brand te bestrijden en in noodsituaties te alarmeren en te evacueren.
training-bhv-chubb
BHV Ploegleider
Heeft u meerdere BHV’ers in dienst? Het advies is dan om één van hen op te leiden tot ploegleider. De BHV Ploegleider geeft leiding aan het BHV-team, leidt de inzet van BHV’ers bij een calamiteit en beheert de BHV-middelen.
fire-safety-coordinator-chubb
Coördinator BHV
De Coördinator BHV zorgt voor het operationeel houden van de bedrijfs-hulpverlening en stuurt de ploegleiders aan. Met de inzet van Coördinatoren BHV bent u verzekerd van een betrouwbare BHV-organisatie, per vestiging of afdeling.
hoofd-bhv-chubb
Hoofd BHV
Heeft u een grote organisatie met een verhoogd risico op calamiteiten? Dan adviseren wij u een Hoofd BHV aan te stellen. Het Hoofd BHV kan zelfstandig een veiligheidszorgplan opstellen en heeft de beleidsmatige zorg voor de BHV organisatie.
chubb-24-7-monitoring-and-response-center-6-shaded
Hulp en advies

Ga een gesprek met één van onze experts aan

Contact