BHV trainingen

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV'ers aan te wijzen. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en bezoekers in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.
 
Chubb biedt een grote diversiteit aan BHV opleidingen, van onze online e-learning variant tot aan de opleiding van Hoofd BHV'er. De trainingen die via onze open inschrijvingen verlopen worden in samenwerking met onze partners verzorgd en kunnen ook desgewenst in groepsverband bij u op locatie plaatsvinden.