• Indoor building environment

  Bedrijfsnoodplan

  Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (BHV'ers). 

  Om voor u een gedegen bedrijfsplan te kunnen opstellen bestuderen wij de beschikbare relevante documenten, zoals de RI&E en het ontruimingsplan en verzamelen wij informatie met behulp van interviews en observaties op de werkvloer. Indien nodig stellen wij maatregelen voor om gesignaleerde knelpunten op te heffen. Vervolgens definiëren wij in overleg met u scenario’s. Uw bedrijfsnoodplan beschrijft welke scenario’s in werking treden in geval van nood en wie daarbij verantwoordelijk is voor de bijkomende taken. Het bedrijfsnoodplan bevat onder andere:

  • Protocollen;
  • Instructies;
  • Instructieplan;
  • Wijze van alarmering;
  • Verzamelplaats;
  • Tekeningen.

  Wij stellen een concept op dat wij met u bespreken en vervolgens definitief maken.

 • Boxed exit signs

  Ontruimingsplannen

  Een ontruimingsplan is nodig om in een noodsituatie iedereen veilig en snel te evacueren. In een aantal gevallen eist het Bouwbesluit een ontruimingsplan. Met een goed ontruimingsplan kunt u de persoonlijke en materiële schade als gevolg van een calamiteit beperken en zelfs mensenlevens redden. Niet voor niets schrijft het Bouwbesluit voor dat een ontruimingsplan voor (bepaalde) gebouwen moet worden opgesteld.
   
  In een ontruimingsplan, dat wordt opgesteld conform NEN 8112, leggen wij onder andere voor u vast:
  • Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens;
  • Hoe uw bedrijfshulpverlening is georganiseerd;
  • Wie bij een incident welke taken heeft;
  • Welke procedures er bij alarmering, ontruiming en hulpverlening moeten worden gevolgd;
  • Welke veiligheidsmiddelen er kunnen worden gebruikt; 
  • Situatie- en gebouwtekeningen.

 • Ontruimingsplattegrond | Chubb Fire & Security

  Ontruimingsplattegronden

  Naast een overzichtelijke plattegrond van het gebouw wordt met pictogrammen aangegeven waar de brandbestrijdingsmiddelen en andere relevante installaties zijn geplaatst. Onze ontruimingsplattegronden, ook wel vluchtroutetekeningen genoemd, voldoen aan de richtlijnen volgens NEN1414 met pictogrammen uit de NEN 7010.


  Bij de ontwikkeling van een ontruimingsplattegrond voor uw gebouw nemen wij de volgende stappen:

  •  Inventarisatie van de vluchtwegen, blus- en BHV-middelen;
  •  Ontwikkeling van een conceptversie van de ontruimingsplattegrond;
  •  Nadat u akkoord bent gegaan met uw conceptversie, de oplevering van de definitieve ontruimingsplattegrond. 

  De ontruimingsplattegronden worden geleverd als een kleurenprint in A3-formaat, desgewenst met een aluminium klemlijst. Er zijn diverse andere uitvoeringen leverbaar.