Ontruiming

De strategie en het evacuatieplan bij een (beginnende) brand moeten duidelijk zijn zodat de gebouwbewoners snel kunnen ontsnappen wanneer er brand uitbreekt.  

U bent wellicht verantwoordelijk voor een brandevacuatieplan en het treffen van de nodige maatregelen om de snelle evacuatie van de bewoners te vergemakkelijken. Deze maatregelen kunnen zijn: 

  • duidelijk aangegeven vluchtroutes 
  • correct geplaatste nooduitgang signalering en noodverlichting 
  • brandcompartimentering en rookafvoersysteem 
  • omroepinstallatie voor brandontruiming

Voldoende training voor alle medewerkers is nodig om de vluchtroutes te kennen en te gebruiken. Regelmatige bouw- of locatie-inspecties zijn nodig om te zorgen dat de doorgangen en nooduitgangen vrij van obstakels zijn; alle nooddeuren gesloten zijn en gemakkelijk kunnen worden geopend en elk potentieel brandgevaar van het gebouw of de locatie is geïdentificeerd.