Onderhoud blusmiddelen

Toelichting werkzaamheden blusmiddelen

De controle aan blusmiddelen wordt uitgevoerd door REOB gediplomeerde medewerkers. 
De brandblussers worden gecontroleerd volgens de NEN 2559.
 
Brandslanghaspels worden gecontroleerd volgens de NEN-EN 671-3. Volgens deze norm dienen de slangen van brandslanghaspels eens per vijf jaar te worden beproefd.
Hiervoor zal een meerprijs per brandslanghaspel in rekening worden gebracht; eventueel te gebruiken materialen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
 
Chubb Fire & Security heeft een 24-uurs servicedienst en volledig volgens de voorschriften ingerichte vulstations in Barendrecht en Groningen.
Bij eventuele calamiteiten zijn onze medewerkers direct oproepbaar.
 
Chubb Fire & Security kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele waterschade welke tijdens het beproeven ontstaat.
De controleprijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS indexcijfers.
Voor reparatie- en/of montagewerkzaamheden berekenen wij de manuren op basis van nacalculatie.
Voor extra werkzaamheden buiten de jaarlijks geplande controle berekenen wij een starttarief.
Voor het verzegelen van de brandslanghaspels tijdens de jaarlijkse controle worden extra kosten in rekening gebracht.
 
Conform de NEN 2559 wordt aan brandblussers als volgt extra onderhoud gepleegd: 
- In het 5e en 15e jaar na productiedatum pleegt men uitgebreid onderhoud
- In het 10e jaar na productiedatum pleegt men revisie.
Deze werkzaamheden zijn niet in de controleprijs inbegrepen.