Skip to main content

Toelichting werkzaamheden noodverlichting

Om de continuïteit van de noodverlichting te waarborgen is het aan te bevelen een onderhoudsovereenkomst aan te gaan. Binnen deze onderhoudsovereenkomst garanderen wij u 24 uur per dag, 7 dagen per week een helpdesk en wordt de installatie periodiek volledig gecontroleerd op een goede werking en daar waar noodzakelijk opnieuw afgesteld.
 
De voordelen hiervan zijn:
 • U kunt gebruik maken van de 24-uurs storingsdienst van Chubb Fire & Security
 • U krijgt bij het afhandelen van een storing voorrang op klanten zonder contract
 • U krijgt korting op het service voorrijtarief
 • U verkleint de kans op storingen en/of onjuiste werking van de noodverlichting
De controle wordt uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel en volgens de normen en richtlijnen van de NEN-EN 1838, NEN 1010, NEN 6088, NEN-EN-IEC 60598-2-22 en ISS0 79.
 
Indien van toepassing op uw systeem kunnen deze werkzaamheden bestaan uit:
 • Aan- en afmelden bij de contactpersoon;
 • Controle van het logboek op storingen en/of uitgevoerde werkzaamheden;
 • Controle van noodverlichting op foutmeldingen;
 • Testen werking noodverlichting op: 
 • - responstijd;
  - capaciteit accu;
  - terugloop verlichtingssterkte;
 • Controle projectie en zichtbaarheid noodverlichting;
 • Controle gebruik juiste pictogrammen;
 • Steekproefsgewijs controle van lekkage, warmte ontwikkeling en leeftijd van de accu(laad inrichting);
 • Controle op beschadigingen die de bedrijfszekerheid van de apparatuur nadelig kunnen beïnvloeden;
 • Plaatsen van goedkeursticker op de geteste noodverlichting armaturen;
 • Signaleren en melden van wijzigingen in de bouwkundige situatie en/of inrichting die de zichtbaarheid van de noodverlichting of het veiligheidsniveau verlagen;
 • Invullen van de onderhoudschecklist en voorzien van aanbevelingen en opmerkingen;
 • Invullen logboek en systeem werkend opleveren aan gebruiker.
Opmerkingen:
Om aan de voorschriften voor minimale lichtopbrengst bij stroomuitval te voldoen zullen één maal per 4 jaar de accu’s van de noodverlichtingsarmaturen vervangen moeten worden. De kosten hiervoor zullen separaat aan u worden doorbelast. Evenals andere te gebruiken materialen.
In het geval door u voor het uitvoeren van de onderhoud- en/of servicewerkzaamheden klimmateriaal ter beschikking wordt gesteld moet deze gecertificeerd zijn. In het geval het door u ter beschikking gestelde klimmateriaal niet gecertificeerd is zullen de kosten voor het eventueel huren hiervan en de her opstartkosten aan u worden doorbelast.
Voor reparatie en/of montagewerkzaamheden berekenen wij manuren op basis van regie. Tijdens reparaties welke niet direct uitgevoerd mogen worden, berekenen wij een starttarief. Chubb Fire & Security heeft een 24-uurs servicedienst en volledig volgens de voorschriften ingerichte werkplaatsen. 
Aandachtspunt:
Tijdens reparatiewerkzaamheden en mogelijk al tijdens de controle- en onderhoudswerkzaamheden kan het noodzakelijk zijn dat de spanning van de betreffende eindgroep uitgeschakeld moet worden. Mocht dit het geval zijn dan zal dat in overleg worden uitgevoerd.
technicians-chubb-fire-safety
Brandbeveiliging
Chubb biedt een volledig assortiment brandbeveiligings- producten en -diensten.
Lees meer
technicians-chubb-smart-phones
Service en onderhoud
Een regelmatige service en onderhoud zorgen ervoor dat uw systeem in optimale staat blijft!
Lees meer
chubb-24-7-monitoring-and-response-center-1
24/7 alarmcentralediensten
Chubb biedt 24/7 bewaking van uw eigendommen op een hoog niveau.
Lees meer
chubb-24-7-monitoring-and-response-center-6-shaded chubb-24-7-monitoring-and-response-center-6-shaded_sq
Hulp en advies

Ga een gesprek met één van onze experts aan

Contact