man-ajusting-smoke-detector

Rookmelders per 1 juli 2022 verplicht in alle woningen en gebouwen met verblijfsfunctie.

Bij Koninklijk Besluit is op 2 maart 2021 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gewijzigd ten aanzien van de brandveiligheid in Nederland. Zo wordt de aanwezigheid van rookmelders in woningen per 1 juli 2022 verplicht. Vanaf per 1 juli 2022 zij n de volgende zaken verplicht:

 • In de woning is een rookmelder verplicht op elke verdieping, inclusief de begane grond;
 • In gebouwen met een verblijfsfunctie zijn rookmelders verplicht;
 • De rookmelders moeten voorzien zijn van een CE-markering en voldoen aan de norm EN14604;
 • Rookmelders moeten een levensduur van 10 jaar hebben en dienen iedere 10 jaar vervangen te worden;
 • Rookmelders die werken op batterijen volstaan. 

Echter een beter alternatief is een melder zoals de Kidde 10Y29. Dit is een optische rookmelder met een ingebouwde, niet verwijderbare, lithium batterij met een levensduur én garantie van 10 jaar. Bovenstaande verplichting geldt voor de bouwlagen met een verblijfsruimte of een besloten ruimte (gang) waar een vluchtroute doorheen voert. Dit betekent in de praktijk dat iedere verdieping van bestaande woningen van een rookmelder voorzien moet zijn.
Een besloten ruimte is een ruimte in de woning waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van een woning. Een zolder die niet wordt gebruikt als verblijfsruimte hoeft daarmee geen rookmelder te hebben. Als op de begane grond geen verblijfsruimte is maar wel een besloten ruimte, zoals een gang, waardoor een vluchtroute voert voor de bovengelegen verdieping dan moet ook daar een rookmelder aanwezig zijn.

Wetgeving
Er komt een verschil in wetgeving tussen bestaande bouw en nieuwbouw.

 • Bij nieuwbouw blijft de wet identiek aan het Bouwbesluit 2012: een rookmelder aangesloten op netspanning en voorzien van een back-up batterij.
 • Voor bestaande bouw hoeven de rookmelders niet aangesloten te zijn op de elektrische netwerk van de woning; rookmelders op batterijen volstaan. Ook worden geen eisen gesteld aan de projectering en doorkoppeling van de rookmelders. 

Advies projectering
Door onze jarenlange ervaring met brandbeveiliging adviseren wij u de rookmelders te plaatsen:

 • Op elke verdieping waar een vluchtroute doorheen gaat een rookmelder die is voorzien van een 10 jaar lithiumbatterij;
 • Op 50 cm van wand;
 • Op gepaste afstand van de badkamer en de keuken, dit in verband met hitte- en vochtvorming;
 • Niet in het trappengat (vanwege de luchtstroom).

Zorgplicht
Zorgplicht is het dusdanig verzorgen van de rookmelders dat een goede werking kan worden gegarandeerd. Denk daarbij aan het tijdig vervangen van batterijen, de rookmelders maandelijks schoonmaken met een stofzuiger en maandelijks testen op een goede werking.
Rookmelders die in Nederland verkocht worden, moeten zijn voorzien van een CE-markering op basis van de productnorm EN 14604. Het onderhouden en vervangen van batterijen valt onder de zorgplicht van artikel 2.6 (Bouwbesluit), wat betekent dat de melder adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd moet worden door eigenaar/gebruiker. De betreffende rookmelders moeten een levensduur van 10 jaar hebben. Dit betekent dat iedere rookmelder tien jaar goed moet functioneren en na 10 jaar vervangen moet worden.

Gebouwtoegangsdeuren en deurdrangers
Woningtoegangsdeuren in nieuwe woongebouwen moeten zelfsluitend zijn bij brand.  Per 1 juli 2020 dienen toegangsdeuren van woongebouwen met gangen zelfsluitend te zijn om de verspreiding van rook tegen te gaan. Dit kan worden bereikt door (elektrische) vrijloopdrangers op woningtoegangsdeuren te plaatsen die alleen dichtvallen als brand is gedetecteerd. Dit geldt zowel voor nieuwe woongebouwen als bij verbouw en transformatie van bestaande bouw. De vrijloopdranger kan worden geactiveerd door een door netspanning gevoede rookmelder in de woning. De Firex rookmelder in combinatie met een relaisvoet is hiervoor geschikt. Daarbij heeft u de keuze uit twee uitvoeringen: een met een 9V batterij back up of een met een oplaadbaar 10 jaar lithium back up batterij.

Onze rook-, hitte en koolmonoxidemelders - waar te koop
Wij bieden een heel gamma aan rook-, hitte en koolmonoxidemelders. Klik hier voor een overzicht waar onze kwaliteitsmelders te koop zijn.