Brandrisico-inventarisatie

 

592x333 - Man with clipboard
 

De brandrisico inventarisatie adviesaanpak van Chubb is bij uitstek geschikt voor gebouwen en/of werkplekken met een gemiddeld tot hoog risico. Maar ook als er geen voldoende gekwalificeerd, opgeleid of ervaren brandveiligheidspersoneel aanwezig is in uw organisatie. Met een landelijk netwerk van professionele brandadviseurs kunnen wij voor u een uitgebreide risico inventaris uitvoeren.

Van brandblussers en veiligheidstekens tot een volledig brandrisicobeoordelingspakket, wij kunnen u helpen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf een veilige omgeving is, in overeenstemming met de vereisten van de nieuwste brandweervoorschriften en normeringen. Onze risico inventarisatie:

  • Helpt u om te bepalen of uw pand en/of werkplekken voldoen aan de Nederlandse brandweerwetgeving
  • Helpt u om te controleren of blusmiddelen en andere brandveiligheidsbepalingen voldoen aan de gestelde normen 
  • Identificeert eventuele hiaten of overlappingen in uw huidige brandveiligheidsbepaling
  • Voorziet u van schriftelijke aanbevelingen voor het maken van kostenbesparende besparingen
  • Biedt advies over eventuele brandveiligheidsproblemen die u mogelijk ondervindt - van valse brandmeldingen tot het begrijpen van brandwetgeving

Neem contact met ons op voor meer informatie. Dit is geheel vrijblijvend.