Skip to main content
Brandpreventie

U kunt veel doen om een brand of verspreiding ervan te voorkomen. Met de juiste aanpak en middelen kunt u de desastreuze gevolgen van brand beperken en mogelijk zelfs levens redden. Onze consultants kunnen u helpen bij de inventarisatie van de risico's en het opstellen van een plan van aanpak. Ook bieden wij u een breed scala aan BHV-trainingen. Na deze training weten de deelnemers hoe ze een beginnende brand kunnen blussen en hoe zij moeten handelen om een verdere escalatie van een calamiteit te voorkomen. Door onze jarenlange ervaring in brandbeveiliging begrijpen wij als geen ander welke aanpak nodig is om een (beginnende) brand te bestrijden en te voldoen aan de complexe brandvoorschriften. Onze professionele brandadviseurs gaan graag het gesprek met u aan.

man-with-clipboard
Brandrisico-inventarisatie

Bij een brandrisico-inventarisatie worden alle bij u aanwezige risico’s op brandgevaar in kaart gebracht. U ontvangt van onze brandbeveiligingsadviseurs een gedegen advies zodat u volledig voldoet aan de nieuwste brandweervoorschriften.

fire-extinguisher-training-3
Brandveiligheidstraining

Tijdens onze BHV-trainingen leert u verschillende branden onderscheiden, de bijbehorende gevaren onderkennen en de juiste blusmiddelen in te zetten. Ook wordt getraind op het ontruiming van het object en het verlenen van eerste hulp.

chubb-24-7-monitoring-and-response-center-6-shaded
Hulp en advies

Ga een gesprek met één van onze experts aan

Contact