Blusgassystemen

 


Blusgassystemen


De Ajax blusgassystemen zijn ontworpen om een brand daadwerkelijk te blussen. Er zijn twee typen blusgassystemen: inerte en chemische blusgasinstallaties.

Inerte blusgassen, werken middels zuurstof verdringing waardoor de brand dooft. Chemische blusgassen werken middels warmte onttrekking uit het chemische proces van een brand waardoor de brand dooft.

De Ajax blusgassystemen van Chubb (Argon, IG55, Novec1230) zijn milieuvriendelijk en laten geen residu achter na een blussing. Een blusgassysteem kan worden ingezet voor het blussen van objecten of ruimten.
Toepassingen

Blusgassystemen zijn zeer geschikt voor de blussen van:

 • Computerruimten
 • Archiefruimten
 • CPR15 Opslagruimten
 • Motorruimten scheepvaart
 • Generator ruimten
 • Mer-ruimten
 • Drukpersen
 • Frituurstraten voedingsindustrie
 • Trafo ruimten

Voordelen van blusgas:

 • Zeer doeltreffend blusmiddel
 • Milieuvriendelijk
 • Géén residu na blussing
 • Blussen van objecten en ruimten
 • Toepasbaar in ruimte met gevoelige elektronica