Skip to main content

Veiligheid op de werkvloer

Chubb Fire & Security levert voortdurend inspanningen om in samenwerking met opdrachtgevers de kwaliteit van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu te verbeteren. Chubb Fire & Security stelt zich ten doel om aan alle wettelijke eisen te voldoen en hanteert haar Arbo beleid en VCA** eisen om dit te bereiken. 


Chubb Fire & Security hanteert de navolgende veiligheidsregels:

Besloten ruimtes

Mocht er voor het uitvoeren van de montage werkzaamheden onze monteur een besloten ruimte moeten betreden dan zal dit vooraf door uw Chubb Fire & Security contactpersoon worden verteld. Onze monteur zal de beschreven procedures voor betreding opvolgen en wellicht een beroep op de opdrachtgever doen om als luikwacht te fungeren. Een besloten ruimte is een ruimte die niet is ingericht voor permanent verblijf, onvoldoende geventileerd is en doorgaans moeilijk te betreden, bijvoorbeeld kruipruimtes.

Valbescherming

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van door Chubb Fire & Security of door de opdrachtgever goedgekeurde ladders, steigers of hoogwerkers voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Tijdens werkzaamheden met een valdiepte van 2 meter of meer is valbeveiliging verplicht. Als er geen collectieve maatregelen gerealiseerd kunnen worden zullen de monteurs gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, waarvoor een deugdelijk ankerpunt noodzakelijk is. Dit geldt overigens niet voor werkzaamheden tot 6 meter die vanaf een ladder worden uitgevoerd, mits daarbij 3-puntscontact gehandhaafd blijft.

Elektriciteit en veiligheid

Omdat de Chubb Fire & Security monteurs veilig moeten kunnen werken conform de richtlijnen van NEN 3140 en niet met de 230V netspanning in contact mogen komen, zal hiervoor, indien nodig, kortstondig de netspanning worden onderbroken en in die toestand worden vergrendeld en gelabeld.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever, aan de Chubb Fire & Security contactpersoon, aan te geven wanneer het pand niet beveiligd is met een aardlekschakelaar.

Gevaarlijke energie

Wanneer de Chubb Fire & Security monteurs moeten werken aan systemen of installaties met gevaarlijke energie dan zullen zij deze in overleg met de klant veiligstellen en van hun eigen slot en label voorzien totdat de werkzaamheden gereed zijn.

Geheven lasten

Het is de monteurs van Chubb Fire & Security verboden om onder geheven- of hangende lasten te staan of te werken.

Heftrucks

Het is de monteurs van Chubb Fire & Security verboden om als passagier mee te rijden op een heftruck of om een heftruck te gebruiken als platform voor werkzaamheden op hoogte.

Ongevallen

Ongevallen met Chubb Fire & Security medewerkers op een locatie van een opdrachtgever moeten direct (binnen 1 uur) worden gemeld aan de Veiligheidskundige van Chubb Fire & Security Nederland. Dit kan via uw tussenpersoon van Chubb Fire & Security.

Asbest / Gevaarlijke stoffen

Indien de kans bestaat dat de monteurs tijdens de werkzaamheden met asbest of andere gevaarlijke stoffen in aanraking kunnen komen, dient u dit voor aanvang van de werkzaamheden aan uw Chubb Fire & Security contactpersoon kenbaar te maken.

Opleiding, voorlichting en instructie

Onze monteurs zijn in het bezit van: REOB en/of MBV diploma, Verklaring van betrouwbaarheid, en zijn aangewezen conform de NEN 3140 regeling en beschikken minimaal over een geldig VCA basisopleiding en zullen dit op uw verzoek tonen.

Keuring van materialen, materieel en middelen

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van goedgekeurd elektrisch gereedschap (NEN 3140) en ladders, steigers of hoogwerkers voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

Chubb Fire & Security monteurs hebben de beschikking over een goed onderhouden standaard PBM veiligheidsuitrusting. 

Milieuzorg

Specifieke aandacht wordt besteed aan de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen zoals: Ionisatie rookmelders, accu’s, batterijen, trafo’s, en noodverlichting armaturen.

technicians-chubb-fire-safety
Brandbeveiliging
Chubb biedt een volledig assortiment brandbeveiligings- producten en -diensten.
Lees meer
technicians-chubb-smart-phones
Service en onderhoud
Een regelmatige service en onderhoud zorgen ervoor dat uw systeem in optimale staat blijft!
Lees meer
chubb-24-7-monitoring-and-response-center-1
24/7 alarmcentralediensten
Chubb biedt 24/7 bewaking van uw eigendommen op een hoog niveau.
Lees meer
chubb-24-7-monitoring-and-response-center-6-shaded chubb-24-7-monitoring-and-response-center-6-shaded_sq
Hulp en advies

Ga een gesprek met één van onze experts aan

Contact