Bij Chubb Fire & Security zetten we ons dagelijks in om uw wereld te beschermen. Niet alleen door het leveren van beveiligingsoplossingen, maar ook door extra aandacht te besteden aan het milieu, welzijn en gezondheid. Met onze aanpak leveren we een impactvolle bijdrage om onze planeet ook voor toekomstige generaties te behouden en maatschappelijk verantwoord te kunnen blijven ondernemen.

Wat we met onze aanpak al hebben gerealiseerd:

Milieu


-25,7% wagenpark gerelateerde CO2 uitstoot

2021 t.o.v. 2019. Gerealiseerd door:

 • Inzet auto’s met lagere emissie
 • Remote service
 • Nachtbevoorrading
 • Voertuiginformatiesysteem
 • Reductie aantal voertuigen
 • 100% vergoeding openbaar vervoer
 • Stimulatieregeling thuiswerken
 • Centralisatie logistiek

90% van ons afval wordt gerecycled

In 2021 heeft Renewi voor ons 261.365 KG afval verwerkt. Daarvan is:

 • 50% omgezet naar grondstof
 • 24% omgezet naar groene energie
 • 16% is omgezet naar grijze energie

Dit betekend dat slechts 10% wordt weggegooid als restafval.

Voor de recycling van ons afval werken we exclusief samen met Renewi. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de afvoer van Chubb specifieke materialen (zoals bijvoorbeeld het schuim uit de brandblusser die wij onderhouden en inzamelen). Renewi is ISO9001 en 14001 gecertificeerd.


-11% chemisch afval

2021 t.o.v. 2019. Gerealiseerd door o.a.:

 • Vervanging chemie houdende producten voor milieu vriendelijke alternatieven
 • Hergebruik blusschuim voor trainingsdoeleinden
 • Toepassing energiezuinigere producten waardoor bijvoorbeeld accu's lager mee gaan

Sociaal

 

6 functies ingericht voor medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt

0,6 ongeval ratio

Vrijwel geen ongevallen door LMRA en bewustwordingstrainingen

Diversiteit

Actieve sturing op diversiteit
31% van de managers is vrouw

Ethics

Code of ethics voor alle medewerkers
Code of conduct voor alle leveranciers

IT360

Anti-terorisme en handelsembargo programma

Goede doelen

Gratis levering van diensten en producten aan o.a. het Ronald McDonald Kinderfonds

+400 opleidingen

We stimuleren persoonlijke ontwikkeling en beiden personeel een groot aantal opleidingen aan. In 2021 hebben meer dan 400 personeelsleden op kosten van Chubb een opleiding gevolgd.