Skip to main content

COVID-19

Onze dienstverlening gaat door
‌Ook tijdens de COVID-19 pandemie gaat de dienstverlening van Chubb Fire & Security door. We hebben vergaande maatregelen getroffen om de kans op een besmetting met het Coronavirus te minimaliseren en tegelijkertijd de dienstverlening naar u te kunnen blijven continueren. Onze alarmcentrale en storingsdienst blijven 24/7 bereikbaar en als er bij u geen besmettingsgevaar is en er aan de RIVM en overheidsrichtlijnen voldaan kan worden, blijven we het noodzakelijke onderhoud aan uw beveiliging uitvoeren.

De overheid heeft besloten dat de beveiligingssector een onmisbare ondersteunende functie heeft. Blussystemen in bijvoorbeeld energiecentrales of brandmeldsystemen in zorginstellingen moeten ongestoord blijven functioneren en Chubb moet potentieel gevaarlijke situaties aan u en de overheid kunnen blijven doorgeven. Dit betekend dat ook bij een eventuele nieuwe lockdown of avondklok de cruciale onderdelen van ons bedrijf operationeel blijven.

Maatregelen 

We volgen de ontwikkelingen rondom COVID-19 nauwlettend en treffen voorzorgsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de laatste informatie en richtlijnen, waaronder die van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie. De gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze klanten en medewerkers zijn van het allergrootste belang en sturen de acties die we ondernemen.

De acties omvatten het inzetten van een verbeterd hygiëneprogramma, het beperken van de toegang tot onze faciliteiten, het vermijden van risico doelgroepen en het minimaliseren van reizen. We voeren risico-evaluaties uit voor klantlocaties met speciale voorwaarden. We hebben duidelijke richtlijnen voor medewerkers die zich ziek voelen of risico lopen, inclusief zelfquarantaine en het voltooien van een gezondheidszelfbeoordeling voordat ze weer aan het werk gaan. We updaten onze medewerkers dagelijks met de laatste richtlijnen.

Tegelijkertijd werken we aan het minimaliseren van de impact op de services die we onze klanten bieden. We hebben onze voorraden aangevuld, hebben een back-up ingericht voor cruciale bedrijfsonderdelen, hebben een uitgebreid bedrijfscontinuïteitsplan en zijn voorbereid met een robuust pandemieplan. Als de situatie dit verlangt, zullen we de maatregelen die we getroffen hebben waar nodig bijsturen.

We blijven ons inzetten om u de beste service te blijven bieden zoals u van Chubb gewend bent.

Veilig werken

Zijn er bij u op locatie aanvullende eisen rondom de Coronapandemie, maak dit dan voor aanvang van onze werkzaamheden kenbaar. Zo kunnen we de situatie vooraf beoordelen, eventuele maatregelen nemen, dit met onze medewerkers bespreken en discussie ter plaatse voorkomen. 

Net zoals dat wij vergaande maatregelen nemen, gaan we ervan uit dat ook u een veilige werkomgeving creëert. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er op de werklocatie geen personen met Corona aanwezig zijn en er voldoende afstand gehouden kan worden. Onze technici voeren voor aanvang van de werkzaamheden altijd een risico analyse uit. Mocht uit deze analyse blijken dat er niet veilig gewerkt kan worden dan zullen de werkzaamheden worden gestaakt. In overleg met u zullen we ter plekke naar een oplossing zoeken. Mocht er geen oplossing voor handen zijn, dan zullen onze technici de locatie moeten verlaten … Veiligheid staat immers voorop.  


Checklist risico analyse tijdens pandemie

Go-NoGo-Checklist---Covid-pandemie  

Onderhoud en remote service 

Vraagt u zich af of het nu verstandig is om het onderhoud aan uw beveiliging uit te laten voeren? We snappen dat. Bij mensen of instellingen die vallen onder de kwetsbare doelgroep bekijken we per situatie of het veilig en verantwoord is om onderhoud uit te voeren. Valt u echter niet in deze doelgroep en is er bij u geen besmettingsgevaar, dan zien wij geen reden om het onderhoud niet uit te voeren. Onze technici kennen de regels om de kans op besmetting te minimaliseren en handelen daarnaar. Daarnaast is dit misschien wel juist dé uitgelezen kans om het onderhoud nu uit te voeren en uw systeem geschikt te maken voor remote service.

Met remote service kunnen we vanaf afstand werkzaamheden aan een inbraak- of brandmeldsysteem uitvoeren. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld bij een storing niet altijd meer een technicus ter plaatse te komen en kunnen storingen veelal sneller opgelost worden.
Informeer over de mogelijkheden voor remote service bij onze afdeling Support, bereikbaar op telefoonnummer 088 - 112 41 30.

Werkzaamheden buiten Nederland
De huidige Corona maatregelen stellen voorwaarden aan het reizen van en naar Nederland. Bent u een klant van Chubb Fire & Security Nederland en wenst u dat wij een locatie van u bezoeken buiten Nederland, neem dan contact op met onze Servicedesk. Onze Servicedesk is op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 112 49 57

Buiten deze tijden wordt u doorverbonden naar onze storingsdienst

Stay Safe
Laten we elkaar tegen onveilige situaties blijven beschermen. Vraag iedereen om voldoende afstand te houden. Dat is niet onaardig en in deze situatie volstrekt logisch.

Juist nu is samenwerking belangrijk, en staan wij vanzelfsprekend voor u klaar.

Healthy Buildings, Carrier Corporation, Healthy Indoor Environments, Sustainable Buildings
Healthy Buildings
Bekijk al onze Healthy Buildings oplossingen tegen verspreiding van het COVID-19 virus.
Lees meer
technicians-chubb-security
Beveiliging
Chubb biedt een volledig assortiment beveiligings-producten en -diensten.
Lees meer
technicians-chubb-fire-safety
Brandbeveiliging
Chubb biedt een volledig assortiment brandbeveiligings- producten en -diensten.
Lees meer