men-shaking-hands

Algemene Inkoopvoorwaarden Chubb Fire & Security B.V., versie 2018.

Chubb Fire & Security B.V. vindt het belangrijk om met veel zorg in te kopen waarbij minimaal voldaan wordt aan onze eisen ten aanzien van duurzaamheid, veiligheid, (privacy) wetgeving en commercieel helder afgesproken voorwaarden. Daartoe hanteert Chubb op al haar transacties de met zorg opgestelde Algemene Inkoopvoorwaarden, versie 2018. Indien u als leverancier zaken doet met Chubb zal verwezen zijn naar deze voorwaarden. Met bijgaande download stellen we u in staat deze te lezen en op te slaan. U wordt verzocht om, voordat u een offerte uitbrengt, deze Algemene Inkoopvoorwaarden getekend voor akkoord te mailen aan [email protected] 


Algemene Leveringsvoorwaarden Chubb Fire & Security B.V., versie juni 2015.

Op alle leveringen door Chubb Fire & Security zijn de Algemene Leveringswaarden van Chubb Fire & Security van toepassing. De Algemene Leveringsvoorwaarden van Chubb Fire & Security B.V., versie juni 2015, kunt u via deze download lezen en desgewenst opslaan.