Gaat u een gebouw gebruiken dat nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen? Of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar? Of lichamelijk of verstandelijk gehandicapten? Een ziekenhuis, kinderdagverblijf, basisschool of hotel? Dan hebt u een gebruiksvergunning nodig.
 
Waarom?
Het doel van de gebruiksvergunning en -melding is om brandgevaarlijke situaties te vermijden en de kans op brand en ongevallen bij brand te verkleinen. Een brandveilig bouwwerk moet natuurlijk ook brandveilig gebruikt worden. Binnen het gebruiksvergunningstraject zijn twee partijen die werkzaamheden moeten verrichten.
 
Alle gebouwen in Nederland moeten voldoen aan minimale brandveiligheidseisen. Die staan in het Bouwbesluit. Daarnaast stellen veel gemeenten ook eisen aan de gebouwen in hun gebied. Afhankelijk van de functie en het gebruik van het gebouw gelden specifieke brandveiligheidseisen, en is al dan niet een gebruiksvergunning nodig. De voorschriften in een gebruiksvergunning zijn gericht op het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen, mocht er toch brand uitbreken. Er is aandacht voor gevaarlijke stoffen, vluchtmogelijkheden en zelfredzaamheid van mensen.
 
Bij meer risicovolle soorten gebruik moet een gebruiksvergunning aanvragen bij de gemeente. Of u moet een gebruiksmelding doen. De gemeente beoordeelt uw aanvragen aan de hand van de brandveiligheidsregelgeving, die is opgenomen in het bouwbesluit. Bij elk gewijzigd gebruik of aanpassingen in het gebruik van een pand, dient u opnieuw melding te doen of een vergunning aan te vragen. Dit geldt ook als uw pand wordt verbouwd.
 
Aanpak
Wij kunnen u het gehele vergunningstraject uit handen nemen. Wij verzorgen de aanvraag met bijbehorende bouwtekeningen en de begeleiding tot en met het de afgifte van de vergunning.
 
Interesse?
Wilt u een vergunning aanvragen of wilt u weten of dat in uw geval nodig is, neemt u dan met ons contact op voor meer informatie en/of een offerte. Wij voorzien u graag van alle informatie die nodig is om een goede afweging te maken. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 - 112 41 07 of per mail: [email protected]