Als organisatie of werkgever wilt u de kans op brand zoveel mogelijk reduceren en al het mogelijke doen om een brand zo klein mogelijk te houden en zo snel mogelijk te bedwingen. U hebt daarbij de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers en bezoekers op het oog, maar ook de economische schade die ontstaat. Een grote brand leidt in veel gevallen tot het einde van een bedrijf. Bovendien is er de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Ook de gemeente kan via vergunningsvoorwaarden aanvullende eisen stellen. Als u weet dat uw gebouw vanuit een oogpunt van brandveiligheid bouwkundige mankementen vertoont of dat vermoedt, is een zogenaamde 100% opname het aangewezen middel. Wij kunnen u van dienst door uw pand te expecteren. U ontvangt een bouwkundig advies en begeleiding in het kiezen bij de juiste brandveiligheidsmiddelen.
 
Onze aanpak
Tijdens de opname controleren wij de volgende brandveiligheidsvoorzieningen. Wij fotograferen en documenteren de eventuele tekortkomingen. Waar wij kunnen beschikken over digitale tekeningen van de plattegronden, zullen we de fotoposities bovendien daarop weergeven. 
 • Brandcompartimentering en kwaliteit brandscheidingen
 • Ontvluchting en vluchtroutes
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Blusmiddelen
 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingsalarminstallatie
 • Overdruktrappenhuizen
 • Sprinklerinstallatie
 • Voorzieningen voor de brandweer
 • Organisatorische aspecten
 • Overige voorzieningen ten behoeve van de brandveiligheid
De opgenomen informatie, dat zijn dus foto’s, aanduidingen en waar mogelijk fotoposities van de geconstateerde tekortkomingen verwerken wij in een rapport. Een optie daarbij is om in een bijlage alle tekortkomingen uitgebreid en inclusief eenheden en aantallen beschrijven en voorstellen doen voor de noodzakelijke aanpassingen. Waar ons dat belangrijk lijkt zullen wij ook alternatieve oplossingen voorstellen. Met behulp van deze bijlage kunt u eenvoudig en snel een aanbesteding doen uitgaan.
 
Interesse?
Is uw interesse voor deze dienstverlening gewekt, neem dan contact met ons op. Wij voorzien u graag van alle informatie die nodig is om een goede afweging te maken. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 - 112 41 07 of per mail: [email protected]