Als organisatie (werkgever) wilt u de kans op brand zoveel mogelijk reduceren en al het mogelijke te doen om een brand zo klein mogelijk te houden en zo snel mogelijk te bedwingen. U hebt daarbij de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers en bezoekers op het oog, maar ook de economische schade die ontstaat. Een grote brand leidt een veel gevallen tot het einde van een bedrijf. Bovendien is er de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Ook de gemeente kan via vergunningsvoorwaarden aanvullende eisen stellen. Wanneer u een brandveiligheidsscan door Chubb laat uitvoeren, onderzoeken wij voor u of uw gebouw en de genomen maatregelen voldoende zijn en aan alle eisen voldoen.
 
Onze aanpak
Wij bestuderen de beschikbare relevante documenten, voeren gesprekken met sleutelfunctionarissen en lopen een veiligheidsronde. Wij inventariseren de risico’s aan de hand van onder meer de volgende aspecten:
  • Vluchtroutes
  • Materiaalgebruik
  • Installaties
  • Brandscheidingen
  • Ontruimingsprocedures
Als afronding van de brandveiligheidsscan ontvangt u van ons een rapport. Dit rapport brengt de belangrijkste brandveiligheidsrisico’s van uw gebouw in beeld. Indien nodig worden de bevindingen in het rapport aangevuld met foto’s en conclusies.
 
Interesse?
Wilt u contact met ons opnemen als uw belangstelling is gewekt, wij voorzien u graag van alle informatie die nodig is om een goede afweging te maken. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 - 112 41 07 of per mail: [email protected]

Bouwkundig advies en begeleiding brandveiligheid
Naast de brandveiligheidsscan verzorgen wij desgewenst een zogenaamd 100%-opname. Daarbij komen alle bouwkundige aspecten uitgebreid in beeld. Voor meer informatie zie “Bouwkundig advies en begeleiding brandveiligheid”.