Het door u ontvangen e-mailbericht kan vertrouwelijke en/of bedrijfsspecifieke informatie van Chubb Fire & Security en de daaraan verbonden bedrijven bevatten. Als u niet de beoogde ontvanger bent, dan s.v.p. 1) deze informatie niet openbaar te maken, kopiëren, verspreiden of gebruiken, 2) de afzender per retourmail te informeren over de foute verzending en 3) alle kopieën verwijderen van uw computer. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd. 

Eventuele standpunten of keuzes uitgedrukt in deze e-mail zijn die van het individu en niet noodzakelijkerwijs van Chubb Fire & Security. Noch de uitzendende onderneming, noch haar groepsmaatschappijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van de overdracht van dit bericht per e-mail.