Skip to main content

Wetgevingen en voorschriften inbraakbeveiliging

 

Alarmsystemen zijn onderworpen aan wettelijke voorschriften, opgemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen. 

Deze wettelijke voorschriften en normen omschrijven de taken van de alarminstallateur, deze van de gebruiker en de richtlijnen betreffende de ordediensten.


Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (B.S.,4 juni 2007) gewijzigd door koninklijk besluit van 15 februari 2010 (B.S., 3 maart 2010).


Wie zijn pand of eigendom met een alarmsysteem beveiligt, is sinds 1 september 2009 verplicht om dit jaarlijks te melden bij de federale Politie. 

Link naar de website voor deze aangifte : policeonweb.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen ten opzichte van cameragebruik?


Er is een informatieplicht of met andere woorden, de personen welke gefilmd kunnen worden moeten hierover ingelicht worden als volgt:

Er moet minstens één bericht opgehangen worden om de bezoeker te informeren dat hij wordt gefilmd. 

Het moet een duidelijk leesbaar bericht zijn. 

Eén bericht per ingang volstaat. 

(Op eenvoudig verzoek kunnen onze Chubb-klanten stickers met het pictogram aanvragen.)

In het bericht dient opgenomen te worden: De naam, het adres en het telefoonnummer van de veiligheidsverantwoordelijke.


Verwijzing naar de wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Weet dat de persoon welke gefilmd wordt het recht heeft om de opgeslagen beelden te bekijken. Hij mag hierom verzoeken. 

De wet voorziet ook dat voorafgaandelijk melding moet worden gedaan van het gebruik van dergelijke middelen. Dit dient te gebeuren aan de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Dit kan via een gewone brief, e-mail of het E-loket van de privacy-commision: E-loket.

Adres:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,

Regentstraat 61, 1000 BRUSSEL

Postadres:

Waterloolaan 115, 1000 BRUSSEL

E-mail: [email protected]

CAO 68 van 16 juni 1998 – Persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats

chubb-24-7-monitoring-and-response-center-6-shaded
Wij zijn er om u te helpen
Contacteer ons team van experten
Contact
Uw wereld beveiligen
chubb-safe-company-dates-back-to-1840s-208x208
200 jaar geschiedenis
Sinds 200 jaar, bestaat onze missie eruit om de wereld een veiligere plek te maken door onze klanten te beveiligen met producten en diensten van hoge kwaliteit.
chubb-24-7-monitoring-and-response-center-3_sq
Advies experten
Chubb is een toonaangevende leverancier van inbraak- en brandbeveiliging voor particulieren, bedrijven en organisaties over heel België. Voor hulp en advies, contacteer ons team van experten.