Monitoring

monitoring alarm-chubb-592x333   


De meldkamers met wie wij samenwerken zijn erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en INCERT.

De medewerkers zijn opgeleide professionals die:

  • precies weten welke actie te ondernemen als er een melding binnenkomt;
  • wanneer ze een melding van een inbraak, brand of andere  gevaarlijke situatie krijgen, onmiddellijk de gepaste interventiediensten en/of de door u opgegeven contactpersonen alarmeren. 
  • beschikken van de relevante informatie voor een snelle tussenkomst.