Datacenters

Uw datacenter beschermen

Chubb Data Centre


Datacenters en IT-managers worden geconfronteerd met druk vanuit de bedrijfswereld om te voldoen aan de toenemende vraag met snelle implementatie van datacenters, inclusief brand- en beveiligingsoplossingen. Chubb begrijpt de uitdagingen waarmee u geconfronteerd bent en biedt aangepaste oplossingen die gemoedsrust leveren. We hebben de deskundigheid, de ervaring en een uitgebreid assortiment van slimme oplossingen en globale diensten om uw datacenter te beschermen tegen accidentele of opzettelijke schade.


Ons eigen ontwerp- en project team beschikt over de relevante veiligheidsmachtigingen en -kwalificaties om te werken op de meest gevoelige projecten van onze klanten. Dankzij een verantwoordelijke en coherente aanpak voeren ze het globale project uit binnen strakke termijnen.


Het garanderen van uptime


De veiligheid (ongeacht het Tier niveau) van een datacenter is een belangrijke prioriteit. We begrijpen dat u het hoogste efficiëntieniveau, met een maximale uptime en beschikbaarheid, moet kunnen waarborgen.

Naast het risico op fysieke schade aan hardware en financiële schade ten gevolge van een brand- of veiligheidsincident, is er ook het gevaar voor verlies van operationele prestaties en reputatie.

We weten dat een uitval van slechts een paar seconden catastrofale gevolgen kan hebben. Eigenaars en operatoren van datacenters moeten dan ook kunnen samenwerken met organisaties die ze kunnen vertrouwen. Dit is de reden waarom veel mensen een beroep doen op Chubb.


Beperking van de toegang

Bevoegd personeel moet vaak snel toegang hebben tot bepaalde ruimtes en racks en moet kunnen aantonen dat een regelmatige controle of een doorlichting van het systeem werd uitgevoerd.

Daarnaast moet onbevoegd personeel worden weggehouden van bepaalde zones met beperkte toegang. Chubb biedt een op maat gemaakte oplossing inzake toegangscontrole en een ‘cabinet access management system.

Dit werd specifiek ontwikkeld voor datacenters, waar een sleutelelement van naleving een gecontroleerde toegangscontrole oplossing vereist om de bewegingen van het personeel ter plaatse nauwgezet te beheren en op te volgen.


Dit werd specifiek ontwikkeld voor datacenters waar een gecontroleerde toegang van het hoogste belang is en waar alle bewegingen van het personeel op de sites door het systeem nauwgezet kunnen worden beheerd en opgevolgd.


Diagram Chubb Data center